Privredna banka Zagreb d.d. Privacy Policy

Effective day 11 rujna 2019

Poštovani, 

Svi podaci sadržani u ovom upitniku/ovoj prijavi koristit će se isključivo u svrhu evidentiranja Vaših podataka u našoj bazi kandidata za zapošljavanje te provedbe selekcijskog postupka u slučaju potrebe za zapošljavanjem na radnom mjestu koje će odgovarati Vašem profesionalnom profilu. Slanjem ovog Prijavnog upitnika dajete privolu za obradu Vaših podataka. Podaci se čuvaju 12 mjeseci (ili duže ukoliko ste dali pristanak za duži period čuvanja). Osobni podaci prikupljeni putem ovog upitnika biti će obrađivani na način koji osigurava visoku razinu njihove zaštite sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Banka kao voditelj obrade može koristit i treće osobe kao izvršitelje obrade za potrebe provedbe selekcijskog postupka. Imate pravo na pristup, izmjenu, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka ako su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni ili ako njihova obrada nije u skladu s propisima o zaštiti podataka. Imate pravo na prigovor Banci ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da su povrijeđena Vaša prava zajamčena propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko smatrate da je potreban ispravak, brisanje, ograničenje obrade osobnih podataka ili da su Vam povrijeđena prava molimo Vas da se javite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka, email: posao@pbz.hr ili sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr .

Više informacija možete naći u Privacy Police Notice.